Om banene og booking, trening, skader og innlæring og takk for dugnadsinnsats

15.10.2015, kl: 7:00.

Så er utesesongen over for i år med mindre du drar til sørlige breddegrader. Det har vært en fin høst med gode muligheter til mye utespill. Vi er heldige som har 4 utebaner hvor det som oftest er plass til alle uten venting.

Presset blir større når vi beveger oss innendørs til 2 baner. Hallen er nærmest fullbooket og godt er jo det. Det er fortsatt fritimer som kan bookes og en oversikt finnes på en tavle i 1. etasje i hallen. Nytt er at styret har som målsetning å utrede mulighetene for å etablere et online bookingsystem.

Vi jobber også med å utrede muligheten for å skifte ut gulvet inne i hallen, dette er i dag bl.a. for hardt og kan gi belastningsskader. Det er også en fordel at det er mest mulig likt gulvet i andre haller med tanke på å skulle konkurrere ute under kjente forhold.

Jeg vi si noen ord om skader. Dette har sammenheng med hvor godt trente vi er, hvor robuste vi er utrustet fra naturens side, alder (det ser ut som om det er en sammenheng mellom økende aldre og antall skavanker) og ikke minst uhell. Det er viktig med allsidig grunntrening og ikke minst riktig tennistrening.

Sammenhengen mellom klokskap og fysisk aktivitet er viktig. Hjernen vil så mye og har ofte satt seg høye mål på vegne av kroppen som skal utføre oppdraget. Klokskap er å sette seg realistiske mål som kroppen har mulighet til å utføre. Å jobbe tålmodig over lang tid vil alltid føre til framgang og det fins mange veier til målet. Treningen blir som oftest en blanding av fellestrening i en gruppe/lag og individuell utvikling.

For å nå sine mål må en sørge for å holde seg mest mulig fri for skader. Som sagt er riktig trening viktig og i det ligger gode forberedelser, oppvarming, riktig utstyr som gode sko og riktig størrelse på rekkert for å hindre slitasjeskader.

Det er elles viktig å trene passe mye. Spiller en uten å være fullt konsentrert pga slitenhet eller for lite næring/veske vil en kunne innøve uvaner. Med det menes atufunksjonelle tennisbevegelser kan innøves. Nevrologisk fører dette til at hjerne blir programmert feil, som oftest mot en defensiv spillestil basert på at hjernen oppfatter spillet langsommere enn normalt. God moral blir da å spille hyppige økter og så øke lengde på dem når spillet sitter. Dette er god læringspsykologi.

Til slutt vil jeg presentere noen bilder fra dugnaden på lørdagen. Det var en god blanding av yngre og eldre medlemmer som ”vinterkonserverte” utebanene og satte inn utstyr. Det er hyggelig å jobbe sammen og bli kjent på en annen måte.

Takk til alle som har deltatt på vår-og høstdugnadene.

Øystein og Regine Øystein og Regine på dugnad

Tom og Regine Tom og Regine

Odd og Ivar Odd og Ivar