Nytt styre og viktige saker for klubben

17.04.2016, kl: 13:27.

Årsmøtet for 2015 er holdt og inn i styret ble Thomas Herman Flander valgt som kasserer. Henrik Lund Pedersen og Knut Hundhammer ble valgt inn som styremedlemmer, mens Pål Espen Husøy ble valgt som varamedlem. Armando da Silva Pereira ble valgt inn som foreldrerepresentant. Se forøvrig presentasjon av hele styret under overskriften Klubben.

Ut av styret gikk kasserer Tom Berg-Leirvåg og sekretær Rune Schjetlein. Vi takker for innsatsen.

Valgkomiteen har i mange år bestått av bla, Øivind Mehlum. Han har også hatt styreverv som Leder. Han avslutter nå vervet i valgkomiteen og vi takker for solid innsats gjennom alle disse årene.

Det er flere viktige saker vi nå jobber med i klubben;

1. Nytt dekke innendørs i hallen. Dette har sin pris, men vil gi oss et moderne underlag og redusere skader sammenlignet med nåværende dekke.

2. Ferdigforhandle og vurdere avtale om fjernvarme inn i hallen. Dette er et økonomisk løft, men vil medføre reduksjon av utgifter på sikt og gi oss et en klimariktig oppvarming av hallen.

3. Vi endrer rapportering og kontakt med offentlige myndigheter via Norges Idrettsforbunds SportsAdmin og KlubbAdmin. I sistnevnte portal er klubben pålagt å legge inn opplysninger om alle medlemmer. Under Sportsadmin vil medlemmer kunne opprette sin egen profil med data om seg selv. De vil kunne melde seg på turneringer og betale påmeldingsavgift og medlemsavgift til egen klubb.

I tillegg til ordinær drift av klubben medfører dette noe ekstraarbeid. Vi vil derfor oppfordre alle til å ta del i dugnader og annet arbeide som skal utføres. De 4 utebanene skal gjøres i stand og det skal ryddes i området rundt.

På nedsiden skal det tilsåes med gress og kanskje kan vi varme opp med fotball eller et slag badminton. Vi har også 2 handballmål som er forstyrrende inne i hallen. Kunne de stå ute?

Vi ser fram til utesesongen og spill under en åpen himmel.

15.04.16 Terje Valholm