Om medlemsskap

For å kunne benytte klubbens anlegg både inn og ute, må det betales en medlemsavgift. Som medlem har du en rekke fordeler som:

Satser for medlemsavgift 2017

Familie: kr 2400
Voksen: kr 1600
Under 18år: kr 600
Pensjonist: kr 1100

 

Medlemskap tegnes ved å sende mail til kasserer på «thomas*flander.no» og opplyse om følgende:

Ved familiemedlemskap må opplysninger gis om alle personene i husstanden.

Faktura vil etter dette bli tilsendt på mail (evt. i posten).

Nøkler for medlemmer til hall og utebaner fås kjøpt hos Hølen Elektriske til kr 300.

Dersom en vil spille på innebaner utenom fast oppsatte leieforhold er dette mulig.for medlemmer. Polletter benyttes da som betalingsmiddel for leie av bane, kr 220 pr time, og disse kjøpes på MIX Ullerål. Merk at en først kan booke bane 4 dager i forveien.

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Thomas H. Flander
e-post: thomas*flander.no
tlf: 920 17 390

Knut B.Heieren
e-post: heieren*gmail.com
tlf: 413 14 816

Pål-Eirik Berger
e-post: petberger*hotmail.com
tlf: 402 157 95

* alfakrøll