Målsetning for klubben, organisasjonsstruktur og rollefordeling, om å kjenne hverandre

18.06.2015, kl: 8:34.

Det nye styret i Hønefoss tennisklubb 2015 ble konstituert den 20 mai i år.

Se egen presentasjon av alle styremedlemmer. Vi står fram med tlf. nummer og mailadresse slik at det skal være lett å komme i kontakt med oss.

Klubben driftes i henhold til Norges idrettsforbund -og egne vedtekter.

Mer spesifikt har det nye styret følgende som målsetning for drift av klubben:

Vi har som mål at den skal være en god klubb for medlemmene ved:

 1. Trygghet; alle skal føle seg velkommen.
 2. Utvikle tennisferdigheter
 3. Konkurrere og gjøre hverandre gode. Positiv lagånd.
 4. Evaluere dette jevnlig.

Vi har innført følgende organisasjonsstruktur og rollefordeling i klubben.

 1. Leder er formann i styret og utøver ledelse i samarbeid med dette, trener og andre det er naturlig å samarbeide med. Leder har et overordnet perspektiv og fordeler oppgaver, har ikke delansvar. Delansvar fordeles på følgende.
 2. Nestleder har et overordnet praktisk ansvar og er nøkkelansvarlig.
 3. Ny rolle: Hallsjef; Hovedansvar for drift av tennis-hallen, praktisk og sikkerhet.
 4. Ny rolle: Banesjef; Hovedansvar for utebanene, området rundt og tennishytta.
 5. Ny rolle: Medlemsansvarlig holder orden på data om medlemmer.
 6. Utadrettet virksomhet; Bruke hjemmesiden mer aktivt og representere klubben utad. Sentrale roller her : Styret, hovedtrener, webansvarlig.
 7. Kasserer og sekretær har definerte roller som tidligere.

Mange kjenner hverandre i klubben, spesielt de en spiller sammen med eller er jevngamle med. Å kjenne noen godt  øker sjansen for at vi holder kontakt og skaper et godt miljø. Et lite bidrag i så måte ville være å presentere spillere på ulike nivå på hjemmesiden via et enkelt intervju. Det ville også live opp.

Jeg har videre et ønske om at det kan skrives innlegg om tennis på hjemmesiden, diskusjoner om holdninger og teknikk. Jeg har selv som mål å  skrive innlegg ut fra mitt ståsted.

I tillegg til hjemmesiden etableres nå klubben på Facebook. Da må dette sees i sammenheng.

Til slutt vil jeg ønske alle lykke til med spillet og kanskje en god tennisferie når den kommer.

Hilsen
Terje Valholm
Leder HTK