Naturlovene i tennis, innebygde begrensninger i oppfattelsesevnen og hvordan kompensere for dette

15.08.2015, kl: 7:15.

Da er sommerferien over for de fleste, men vi har en lang og forhåpentligvis god høst foran oss.

Hvordan gjøre hverandre gode og hvordan finne inspirasjon slik at vi utvikler vårt eget tennis-spill, var tema i forrige Leder.

Det er allmenn enighet om at både kropp og utstyr følger naturlovene; tyngdekraften, energitilgjengelighet, musklenes kraft, sansenes oppfattelsesområde og ikke minst hjernens erfaring, kreativitet og begrensninger.

Vårt spill og vurdering av dette er styrt av disse forholdene og ikke minst vår vurdering av andre. Vi setter pris på eller irriterer oss over andres væremåte, vi liker eller misliker spillestilen etc. Alt dette bygger på vår sansning og hjernens subjektive vurdering, dvs; påvirket av vår egen erfaring.

Så til fortsettelsen fra forrige Leder: Vi dømmer ballen i favør av den andre når vi er usikre. Det er et godt poeng. Hvorfor? Fordi det er lett å ta feil. Det er 2 grunner til det.

  1. Syn og hørsel ( kan høre hvor ballen treffer) har sine begrensninger
  2. Hjernens fortolkning av sanseinntrykk (persepsjon) er påvirket av mange forhold og slik sett subjektivt, i mange tilfeller ser vi hva vi vil se eller vil høre, oppfattelsen er preget av tidligere erfaring. Dette til tross for at vi har et ønske om å fungere redelig.

Hvordan går det så an å spille tennis når det er slik? Det går selvsagt meget godt an å spille med den oppfattelsen vi har til tross for over nevnte begrensninger. Det vi ser og hører fortolker vi stort sett rett hele tiden, men vi skal ved tvil tenke på våre egne begrensninger til å oppfatte situasjoner riktig. Er vi slitne, irriterte eller har en dårlig dag vil sansenes sensitivitet kunne være nedsatte og hjernen innstilt skjevt (biased).

Hvordan kompensere for dette?

  1. Det kan være fra 1 til 3 andre på banen. De kan ha sett ballens landingssted og intersubjektiv enighet er bra. Dømmer din partner i double ballen i favør av motstander blir dette stående.
  2. En kan se etter merker på banen. Viktig å pusse ut gamle merker da. Ved tangering av linje på grusbaner kan det slå opp støv som forleder oss til å tro at ballen er ute. Når banen er slitt og linjen eropphøyet kan det fører til at ballen treffer linjen først og så lander på utsiden med merket der.
  3. Er det ingen holdepunkter så dømmer spilleren på siden hvor ballen lander den for ”inn”.

Jeg vil ellers henvise til de ”Uskrevne lover og regler i Tennis” av Hasse Olavson.

Til slutt vil jeg dele ut en blomst til en av våre hjelpere. Han er lett å be og stiller alltid opp, ikke minst på kort varsel. Han løser tekniske problem på strak hånd og er meget hyggelig å omgås. Det var for øvrig han som rekrutterte meg til Hønefoss Tennisklubb en gang i tiden da vi begge sto i samme kø for å kjøpe juleribbe. Medlemmet som omtales her er Jon Erik Hailand. Takk for all hjelp og måtte du få mer tid selv til å være på tennisbanen.

Leder Hønefoss Tennisklubb

Terje Valholm