ITN står for «Internasjonalt Tennis Nummer» og er et ferdighets- og rankingsystem. Det er innført i over 100 land og brukes til å kartlegge spillerens nivå, ferdigheter og til ranking i turneringer/samlinger. Du får et ”Internasjonalt Tennis Nummer” ved å gjennomføre en banetest. Skalaen går fra 1-10, der nummer 1 er best. ITN nummeret ditt er snittscore på de 5 siste banetestene og snittscore på de 5 siste rankingkampene. Finn ut mer: Presentasjon av ITN

I Tennisregion Østland Vest arrangeres det samlinger for både konkurransespillere og mosjonsspillere. Her baseres deltakerne på ITN og ikke på alder (13 – 20 år)*. Hvis du har lyst til å delta på samlinger er det derfor viktig at du gjennomfører en ITN banetest.

I Hønefoss TK vil vi i løpet av nyåret sette i gang ITN- rankingkamper der juniorene i klubben kan utfordre hverandre. I tillegg vil det snart legges ut en rankingliste over spillerne som har tatt banetesten.

ITN

*For de yngre spillerne arrangeres det minitennissamlinger (ca. 6 – 10 år) og miditennissamlinger (ca. 8 – 12 år) og her kreves det ikke et ITN nummer for å delta.