Innkalling til årsmøte

09.02.2013, kl: 15:53.

Tidspunkt for årsmøte 2013: Mandag 4.Mars kl.1730-1930.

Årsmelding er lagt ut på siden Meldinger som ligger under Klubben på menyen.

Saksliste :

  1. Godkjenne stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
  3. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Årsmelding
  5. Behandle regnskap i revidert stand.
  6. Behandle forslag og saker.
  7. Fastsette medlemskontingent.
  8. Vedta budsjett.
  9. Behandle tennisklubbens organisasjonsplan.
  10. Valg

Vi håper flest mulig finner tid til å bedra til HTKs videre utvikling.

Innmelding av saker og eventuelle spørsmål kan rettes til Knut B. Heieren (41314816 / heieren@gmail.com)