Gratulasjoner til førstelaget. Selvinstruksjoner som metode innen tennis.

15.11.2015, kl: 7:00.

Høsten og mørketiden er over oss og det er lenge til de første vårstrålene. Men inne skinner ”sola” fra et lysanlegg som tåler sammenligning med det meste og som sprer sin energi ut over små og store tennis-spiller med tusenvis av LUX (lys-styrke). Hallsjef Lars Bockman kan bekrefte at lysanlegget er komplett.

Det burde selvsagt vært markert tidligere, men bedre sent enn enda senere;
vårt førstelag klarte i år å kvalifisere seg til 1. divisjon. Klubben gratulerer laget og hver enkelt med god innsats og dyktighet og for godt samspill. Vi ser fram til spill på neste nivå og håper laget og hver enkelt får optimale forberedelsesmuligheter. Kampene begynner i mai og vi vil komme tilbake med terminliste.

På laget har følgende spilt; Karl William Haraldsen 24 år, Andreja Petrovic 15 år, Haakon Haraldsen 25 år, Pål-Eirik Tangen Berger 33 år, Ron Ørjan Skjelstad 37 år og Thomas Flander 40 år.

Vi skulle sammen med navnene ha lagt ut et lagbilde, men har til tross for flere forespørsler ikke fått napp. Jeg vil be om at dette blir sendt meg om noen har et bilde eller at det blir tatt et ved første anledning.

Jeg vil slutt si noe om selvinstruksjon som en metode for å utvikle seg selv som tennis-spiller. Jeg mener dette er en forutsetning for framgang.

  1. De fleste har faste treningstider. På autopilot drar vi til tennisbanen og gjør oss klare.
  2. Vi varmer opp og starter treningen, enten som match-trening eller som spesialtrening. Å være instruert av seg selv eller av treneren er det samme som å være fokusert. Det er nødvendig for å prestere godt og for å utvikle egne ferdigheter.
  3. Grunnleggende instruksjoner dreier seg om posisjon på banen, kroppens posisjon, bevegelser og balanse.
  4. Instruksjon rettet mot oppmerksomhet dreier seg om å se motspillers bevegelse, ballens retning og hastighet, se ballen i forhold til egen posisjon og rekkert.
  5. Vi foretar taktiske beslutningsinstruksjoner. Det lønner seg på et så tidlig tidspunkt som mulig å vurdere om en egen reaksjon skal være offensiv eller defensiv. Offensiv kan vi være om når sjansen for å skåre poeng er der. Overmot i pressede situasjoner fører som oftest til tap.
  6. Beslutningsinstruksjoner knyttet til bevegelse. Vi spiller ballen i motsatt retning av motstanders bevegelse. Som i fotball prøver vi å ta motstanderen på feil fot.
  7. Instruksjon knyttet til analyse av motstanders spillemønster. De vi kjenner kan vi i større grad forutsi spillemønstret til enn ukjente. Vi vil ut fra kjennskap prøve å utnytte den andres svakhet.
  8. Når trening eller kamp er over bør en oppsummere for seg selv eller sammen med andre hva en har klart å gjennomføre og hva som fungerte dårlig. Dersom en knytter dette til hvilke selvinstruksjoner som ble brukt og hvilke som ikke ble brukt eller glemt kan det være et godt utgangspunkt for neste kamp eller trening.
  9. Tennisen er nå avsluttet, instruksjonene skal ut av hodet. Det er tid for andre temaer. Humor kan for eksempel lette på indre press og spenninger. Her er ingen fasit.

 

Terje Valholm, 15.11.15