Endrede priser for leie av tennishallen

27.10.2014, kl: 11:19.

Ved styremøte 25.08.2014 ble det vedtatt å endre satsene for leie av baner i tennishallen. De nye satsene er som følger:

1. Standardpris timeleie er endret fra kr 195 til kr 200

2. Utleie til håndballklubbene endret fra kr 295 til kr 320