Årsmøtet den 17. mars og hjemmesiden

15.03.2016, kl: 2:30.

Årsmøtet har vært planlagt lenge, men det blir allikevel hektiske dager når et års arbeide i styret skal presenteres i en Årsberetning.  Vi baserer oss på styremøtereferater, men der de kan være detaljbeskrivende skal en årsmelding formidle de større liljene og ikke minst videreføre disse i virksomhetsplanen som Årsmøte skal vedta etter behandling. Vi oppfordrer derfor flest mulig til møte opp på torsdag  kl. 18.

Vi har  etter første styremøte prioritert å skrive Ledere, der aktuelle saker og stoff om tennis blir presentert. Dette har skjedd den 15. i  hver måned samtidig som en spiller i klubben  blir intervjuet i serien ”10 Spørsmål”. 

Vi mener at skriftlige formuleringer om tennis og egne utsagn gitt i intervju kan være en positiv bevisstgjøring og en trening i å stå fram. Vi håper medlemmene leser hjemmesiden og på den måten følger med på det som skjer i klubben. Vi håper selvsagt også at de liker den.

Hjemmesiden er redigert av Leder og den Web-ansvarlige Nikolai Mørck. Siden 2009 har Nikolai vært ansvarlig for den tekniske biten av hjemmesiden og har derfor stor innsikt i hva som er mulig å  få til. Og det fine er at Nikolai stort sett får det til, selv når Leder på kort varsel kommer med stoff som skal publiseres neste dag.

Hektisk ble det også nå når sakspapirene til Årsmøtet skulle legges ut en uke før selve møtet. Med ny forside skulle det finnes plass til Innkalling der, med henvisning sakspapirer under Årsberetning. Det Leder ikke visste var at Web-ansvarlig utleggelsesdatoen var på vei til India. Men det var ingen hindring å jobbe fra Gardemoen på vei inn i flyet og senere fra et hotell med treg internett.

I skrevne stund har alt fordelt seg riktig på PC, mens det på Mac har blitt tullball med Årsberetningen., dette til informasjon.

Jeg vil personlig takke Nikolai Mørck for meget god hjelp og fra klubben takk for stor innsats og tidsbruk.

Nedenfor ser dere et en hyggelig kar i India. Kos deg og velkommen hjem.

image

Med Taj Mahal i bakgrunnen

Hønefoss 15.03.16

Leder, Terje Valholm