Innkalling til årsmøte 2017

21.02.2017, kl: 23:30.

TIL MEDLEMMENE I HØNEFOSS TENNISKLUBB

Hønefoss, 21.02.17

Innkalling til årsmøte 2017

Styret innkaller herved til årsmøte i Hønefoss Tennisklubb.

Årsmøtet avholdes den 23. Mars kl. 18.00 i Tennishallen.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 9. Mars til følgende epostadresse; terje.valholm@gmail.com eller adressert til Tennishallen, Hovsmarka, Tyrimyrveien 5, 3515 Hønefoss/ Pb 72 3502 Hønefoss.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside, honefosstennis.no eller på klubbens Facebookside, Hønefoss Tennisklubb Offentlig gruppe, og på oppslag i Tennishallen.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Vi vil få besøk av en representant fra Norges Tennisforbund som skal foredra om et faglig emne knyttet til tennis. Det kan være alt i fra moderne treningsprinsipper som fysiske-og mentale holdninger, videobruk eller hvorfor Casper Ruud har blitt så god. Tennisforbundet ønsker tilbakemeldinger fra klubben om hva vi ønsker. Derfor ber vi også om en hurtig tilbakemelding fra medlemmene på dette punktet.

 

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

Styret i Hønefoss Tennisklubb