Årsmøte 2014

27.02.2014, kl: 10:10.

Mandag 3. mars kl 1700 avholdes årsmøte i tennishallen.

Saksliste:

  1. Godkjenne stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
  3. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Årsberetning m/ vedlegg
  5. Behandle revidert årsregnskap
  6. Behandle forslag og saker
  7. Fastsette medlemskontingent.
  8. Behandle budsjett 2014
  9. Behandle virksomhetsplan 2014.
  10. Valg

Mvh,

Styret i Hønefoss tennisklubb