Å spille opp mot sitt beste og de magiske øyeblikkene

15.02.2016, kl: 7:05.

Når vi trener eller deltar i en tenniskamp er det et mål å få vist hva en kan. Det gir en god følelse om vi spiller opp mot egen maksimal prestasjon. Av og til spiller vi over dette nivået og overasker både oss selv og andre. Disse prestasjonene, som er vanskelig å gjenta, kan vi leve lenge på og de kan være en sterk motivasjon for å trene videre.

I andre perioder kommer motgangen. Vi presterer langt under det vi mener er egen standard. Vi blir misfornøyde med eget spill og kanskje også med oss selv.
Det er i slike situasjoner viktig å skille mellom eget spill og seg selv som person.
Ser en med kritisk blikk på sitt eget spill, er det lettere å finne metodiske feil enn om en gjør det stort og uhåndterlig ved å trekke inn hele sin personlighet. Et eksempel på dette kan være: ”Det er håpløst/jeg har ikke en sjans, jeg er mislykket ”

Slike kortslutninger  har mange opplevd. Tragedien er da et faktum og et nærliggende alternativ er å legge tennisen på hylla. Men tiden leger de fleste sår og med avstand får vi et mer nyansert syn på tilværelsen og tennisens plass i denne. Det hele kan i ettertid ha et ikke ubetydelig tragi-komisk skjær over seg.

Humor skaper ofte en god avstand til det som har blitt for nært og som har satt seg fast som en negativ besettelse, som et låst negativt tankemønster.

De fleste har lært mye tennis, vi kan mye og når vi klarer å bruke dette går det som regel bra. Når vi ikke klarer å bruke det er fordi det skjer så mye under en tenniskamp som påvirker oss til å gjøre handlinger som er uhensiktsmessige eller det motsatte. Vi glemmer å gjøre det vi egentlig har lært å gjøre.

Sagt på en måte; vi reagerer av og til for rask, klarer ikke å hemme den nevrologisk motoriske impulsen. Dette skjer når vi blir fintet ut av den andre eller av oss selv.

Vi kan også reagere for seint. Da taper vi poenget. Det er mange grunner til at den nevrologisk motoriske impulsen settes i gang for sent. Det handler først og fremst om manglende konsentrasjon. Det kan også skylles nedsatt allmenntilstand som trøtthet eller sykdom.

Å trene konsentrasjon og oppmerksomhet er gode mental øvelser. Når alle sanser er passe skjerpet er det lettere å gjennomføre egen taktikk og da er det størst sannsynlighet for at en kan spille opp i mot sitt beste. Det er da det grenseoverskridende og magiske spillet kan vise seg.

Hønefoss, 15.02.16

Terje Valholm