Innkalling og saksliste for årsmøte 2017

16.03.2017, kl: 23:21.

INNKALLING til ÅRSMØTE 2017

for

HØNEFOSS TENNISKLUBB

Torsdag 23. mars kl. 18.00 i Tennishallen

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
  3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskriveprotokollen.
  4. Behandle klubbens årsberetning.
  5. Behandle forslag og saker.

Innkommet sak fra Roger Ruud med spørsmål om sportslig utvikling, forhold mellom styre og trener. Hvordan gjøre HTK til en bedre tennisklubb. Nettopp dette vil Aslak Paulsen fra Norges Tennisforbund holde en innledning til. Dette blir i form av et foredrag med tittelen: «Hvordan kan styret, sportskomiteen og medlemmene sammen gjøre klubbens sportslige aktivitetstilbud attraktivt. Hva kan klubben tilby, til hvem, hvordan organisere aktivitetene og hvordan sørge for en fornuftig økonomisk bærekraftig modell? Hva har Casper gjort for å være der han er nå? Etter foredraget blir det diskusjon med målsetning om å komme fram til ny struktur og bedret funksjon på dette området.

6. Behandle klubbens regnskap i revidert tilstand.
7. Fastsette medlemskontigent.
8. Vedta klubbens budsjett.
9. Behandle klubbens organisasjonsplan.
10. Valg av: Leder og nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer, valg i henhold til

vedtatt organisasjonsplan, to revisorer, representanter til ting/møter evt. gi styret fullmakt til å oppnevne disse, valgkomite med leder og to medlemmer samt vara.

Hønefoss 16.03.17

Leder av Hønefoss Tennisklubb

Terje Valholm