Juleturneringen og kampspill på tid. Historien om Tennishallen og utebanene

15.01.2016, kl: 7:00.

Godt nytt år til alle og ikke minst et ønske om at hver enkelt har framgang og kan kjenne glede når du ser den gule ballen.

Vi har avviklet klubbens juleturnering med puljespill hvor vinnerne møttes i finalen. Vi spilte kamper på tid slik at arrangementet var forutsigbart. Dette fungerte godt og uten en eneste forsinkelse.

Fordelen med gruppespill er at alle får spille flere kamper, for eksempel 4 kamper om det er 5 i puljen.  En annen fordel er at dette gjør det enklere å arrangere uformelle turneringer. Vi skal selvsagt ha vanlige regler når vi igjen kommer til Klubbmesterskapet.

Tilbake til Juleturneringen. Det var to aldersgrupper som deltok, ungdom og gamliser. I finalen mellom disse gruppen møtes Stein Mørck og Tomas Pereira. Det var en jevnspilt kamp, men til slutt vant Tomas 7-5. Gratulerer til begge finalistene og spesielt til Tomas.

Tilskuerne koste seg  med kaker og drikke til. To av Tennishallens utbyggere var der tilstede og kastet glans over turneringen, Odd Eriksen og Knut Heieren.

De dannet sammen med fire andre Hallkomiteen i 1988. Det ble nedlagt et stort arbeide og pristilbud på hall ble innhentet fra en rekke leverandører.

Som initiativtaker for byggingen av tennisanlegget var det naturlig at Knut Heieren ble leder av Hallkomiteen. Tennishallen ble ferdig og åpnet i oktober 1991. Han hadde før det vært alene ansvarlig for byggingen av fire utebaner. Disse sto ferdige i 1990.

image

Odd Eriksen.

Odd Eriksen var kasserer og hadde samtidig ansvaret med utleie av hallen. Økonomien var presset og rentene skyhøye og komiteens medlemmene måtte selv garantere for lånet. Med utleie til bediftstennis og håndball,  samt  medlemsavgifter og reklameinntekter  klarte de å holde orden på økonomien.

Vi vil med dette takk Odd Eriksen for hans store innsats gjennom mange år.

Vi vil også takke Hallkomiteens øvrige medlemmer: Øyvind Syversen, Magne Ekanger, Erik Fred Mathiessen og Bjørn Thoresen.

Det er viktig at klubbens medlemmer kjenner denne historien. På vegne av disse vil vi takke alle klubbens pionerer, også de som ikke er nevnt med navn i denne fortellingen. Spesielt vil vi takke Knut Heieren for hans langvarige og betydningsfulle innsats for Hønefoss Tenniskubb.

image

Knut med kona, Brynhild

Hønefoss 15.01.16

Terje Valholm